De Waddenvisserij is over tien jaar in balans. In balans met de natuur maar ook in balans in maatschappelijk, sociaal en economische opzicht. Wadvissers gebruiken rond 2020 alleen nog technieken die de bijdragen aan de natuurontwikkeling. Dat ‘streefbeeld’ schetste eind mei een klankbordgroep onder leiding van de Groninger gedeputeerde Douwe Hollenga. De groep was een initiatief van het Regionaal College Waddengebied, het overlegorgaan van noordelijke provinciale en gemeentelijke bestuurders.

De Visie op duurzame Visserij op de Waddenzee van Hollenga c.s. handelt vooral over de beroepsvisserij in het gebied. Een sector met nu nog knelpunten, aldus de werkgroep. Een sector ook die onvoldoende rekening houdt met het ecosysteem in de Wadden. De groep signaleert tegelijkertijd veel onvrede bij de vissers. Misnoegen over het stelsel van vergunningen en vangstrechten. Onmin over gebrek aan acceptatie en inspraak.
Alle reden voor veranderingen, concludeert de werkgroep: naast huidige ontwikkelingen als het convenant over de mosselkwekerij, de verduurzaming van de garnalensector en het natuurherstelplan Waddenzee zijn nieuwe initiatieven en innovaties zijn nodig. De groep denkt vooral aan een ‘flexibilisering’ van de vissersvloot. Nieuwe vangsttechnieken en een betere logistiek kome…

Trefwoorden