Weinig mensen zullen gehoord hebben van een Tomtom waarmee in het verleden kan worden gereisd. Toch bestaat die. In eigen land nog wel. Dat wil zeggen: in delen van Nederland. In Friesland bijvoorbeeld. En sinds vorige maand in het Groninger Kustgebied. Met dank aan het Waddenfonds dat ruim 183.000 euro beschikbaar stelde.

Wat is het geval? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort werkt samen met onder anderen universiteiten in Amsterdam, Groningen en Wageningen, en de Fryske Akademy in Leeuwarden aan HISGIS. De afkorting staat voor Historisch Geografisch Informatie Systeem. Doel van dit project: het digitaal in beeld brengen van cultuurhistorische geo-informatie middels antieke kaarten, oude kadastrale gegevens en wat dies meer zij. Een systeem ter onderbouwing van de cultuur-geschiedenis van ons land. HISGIS is opgezet per gewest. Het systeem omvat tot nu toe Friesland, een deel van Utrecht, een stukje Limburg, een voorlopige versie van Overijssel en sinds begin mei het kustgebied van Groningen. De subsidiebeoordelaars (adviescommissie) van het Waddenfonds zagen er wel wat in. De digitali…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden