Weinig mensen zullen gehoord hebben van een Tomtom waarmee in het verleden kan worden gereisd. Toch bestaat die. In eigen land nog wel. Dat wil zeggen: in delen van Nederland. In Friesland bijvoorbeeld. En sinds vorige maand in het Groninger Kustgebied. Met dank aan het Waddenfonds dat ruim 183.000 euro beschikbaar stelde.

Wat is het geval? De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort werkt samen met onder anderen universiteiten in Amsterdam, Groningen en Wageningen, en de Fryske Akademy in Leeuwarden aan HISGIS. De afkorting staat voor Historisch Geografisch Informatie Systeem. Doel van dit project: het digitaal in beeld brengen van cultuurhistorische geo-informatie middels antieke kaarten, oude kadastrale gegevens en wat dies meer zij. Een systeem ter onderbouwing van de cultuur-geschiedenis van ons land. HISGIS is opgezet per gewest. Het systeem omvat tot nu toe Friesland, een deel van Utrecht, een stukje Limburg, een voorlopige versie van Overijssel en sinds begin mei het kustgebied van Groningen. De subsidiebeoordelaars (adviescommissie) van het Waddenfonds zagen er wel wat in. De digitalisering van het oudste kadaster van Groningen (ruim 200.000 percelen vanaf 1832) vult volgens hen een kennislacune. HISGIS heeft bovendien een publieke functie, aldus de adviescommissie. ‘In Friesland zijn daar positieve ervaringen mee opgedaan.’ Begin mei werd in Het Kasteel in de stad Groningen zonder veel tamtam het Groninger kustgebied in HISGIS opgenomen. Hoeveel Groningse onderzoekers en burgers zouden www.hisgis.nl al hebben bezocht?

Trefwoorden