In Variant I is het recept: snijd er een hele bestuurslaag tussenuit. We hebben dan Europa, het rijk en zo’n dertig grote regiogemeenten. Die verbouwing van het publieke bestuur levert een structurele besparing op van bijna 2 miljard. De taken van provincies en waterschappen worden verdeeld over het rijk en de resterende gemeenten.
In Variant II blijft het middenbestuur bestaan. Gemeenten worden de eerste overheid voor zorg en welzijn. De provincies krijgen een versterkte focus op het ruimtelijk-economische domein. Hierbij past een verdere schaalvergroting naar honderd tot honderdvijftig gemeenten en vijf tot acht provincies.
In beide varianten heeft het laatste uur geslagen voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Of ze gaan in de herkansing als Samenwerkend Noord-Nederland …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts 43,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.