De Friezen mogen hun ‘merk Fryslân’ houden, maar het provinciehuis raken ze kwijt. En de Drenten verbouwen hun provinciehuis tot gemeentehuis. Een toekomstscenario? Zeker, maar niet zo utopisch als u misschien denkt. Noordelijke ambtenaren zitten sinds ‘Heroverwegingsrapport 18’ niet rustig meer op hun stoel. Hoe kan het publieke bestuur twintig procent goedkoper? was de vraag die de heroverwegers zich stelden. Daarop kwam een helder antwoord.

In Variant I is het recept: snijd er een hele bestuurslaag tussenuit. We hebben dan Europa, het rijk en zo’n dertig grote regiogemeenten. Die verbouwing van het publieke bestuur levert een structurele besparing op van bijna 2 miljard. De taken van provincies en waterschappen worden verdeeld over het rijk en de resterende gemeenten.
In Variant II blijft het middenbestuur bestaan. Gemeenten worden de eerste overheid voor zorg en welzijn. De provincies krijgen een versterkte focus op het ruimtelijk-economische domein. Hierbij past een verdere schaalvergroting naar honderd tot honderdvijftig gemeenten en vijf tot acht provincies.
In beide varianten heeft het laatste uur geslagen voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Of ze gaan in de herkansing als Samenwerkend Noord-Nederland …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.