Aan de hand van de documentaire Gerrit Krol. De zoon van de levende stad, merken Susan Aasman en Youri Sepp in dit nummer op hoe hevig de nabije leefomgeving iemand kan vormen. De betekenis van de stad Groningen voor Krol is groot, al woonde hij veel in het buitenland. ‘Hier werd hij geboren als mens en als schrijver’, staat te lezen in ‘Verhalen uit de achtertuin’ (vanaf p. 48). Op vergelijkbare wijze was het stadje Sneek medebepalend voor wie Auke van der Woud zou worden. Als kleuter kwam hij vaak te laat op school, vertelt de architectuuren stedenbouwhistoricus in een interview, omdat hij onderweg vaak even een spannend gebouw binnenging.

Soms word je je pas ver van huis bewust hoeveel vertrouwde ‘beelden’ voor je betekenen. Lees het verhaal van Friezin Greta Riemersma, die drie jaar als journalist in Marokko werkte. En fotograaf Marije Kuiper? Die wilde haar geboortedorp Vinkega opnieuw leren kennen door al haar dorpsgenoten te portretteren. Waarmee vooral ook mooi in beeld is gebracht hoe verschillend ieders binding met dezelfde leefomgeving uitpakt. Dat laatste spreekt ook uit het openingsverhaal. Staatsbosbeheer in Drenthe had drie jaar lang te maken met protesten vanuit omliggende dorpen tegen de herinrichting van De Strubben. Daarbij kwamen sterk uiteenlopende recreatieve belangen aan het licht van allerlei nieuwe actiegroepen: van mountainbikers tot sjamanisten.

In Pieterburen daarentegen klinkt een meer klassiek, bezorgd verzet tegen de mogelijke ondergrondse opslag van Frans gas. Eveneens in Noord-Groningen vrezen inwoners voor giftige gevolgen van de in aanbouw zijnde kolencentrales in de Eemshaven. Het wordt op verschillende fronten weer tijd, lijkt het wel, dat we ons ouderwets druk maken over dreigende veronachtzaming van de kwaliteit van ons leefmilieu. In brede zin: van schone lucht, gevarieerde natuur en landschappen, tot ruimte voor kunst en cultuur. Ook om die reden gaat Noorderbreedte graag met u mee het nieuwe jaar in.

Trefwoorden