Een zaterdag, half januari. Donkere wolken, regen dreigt. Weinig bezoekers vandaag in het informatiecentrum van Natuurmonumenten aan de zuidrand van het Nationaal Park Dwingelderveld. Met een vrijwilliger van het ontvangstcentrum komt het gesprek al snel op de omvangrijke bezuinigingen die het kabinet-Rutte in de persoon van staatssecretaris Henk Bleker in petto heeft voor natuur en landschap. Ook in Noord-Nederland kunnen die kortingen volgens natuur- en landschapsorganisaties de komende jaren oplopen tot zestig procent van de huidige rijksbijdragen voor beheer, onderhoud en aankoop van nieuwe gronden. Pamfletten in het Dwingelder infocentrum wijzen bezoekers op die Haagse beleidsvoornemens.

De vlugschriften zijn gegeven de ernst van de zaak echter opvallend bescheiden van toon. Wat niet wil zeggen dat de natuur- en landschapsorganisaties niet geducht van zich laten horen. Op 2 januari, de landelijke actiedag, stelden zij hun terreinen open. Ruim 40 duizend landgenoten protesteerden mee. Vorige week manifesteerden de organisaties zich in een aantal provincies opnieuw via natuurestafettes onder het motto ‘Warmlopen voor de natuur’. Hoe dreigend is de situatie in Noord-Nederland? En wat kunnen organisaties zelf doen om de klappen op te vangen? Directeur Herman Sieben van Staatsbosbeheer Regio Noord en directeur Eric van der Bilt van Het Drentse Landschap reageren even strijdbaar als zakelijk en toekomstgericht. Ze begrijpen dat de overheid óók op natuur en landschap moet bezu…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden