Wie over de A7 van de stad Groningen richting Duitse grens rijdt, ziet hem bij Scheemda in het land staan: de markante en monumentale voormalige strokartonfabriek De Toekomst. Tot voor kort in deplorabele staat, maar nu, na ruim veertig jaar leegstand, weer als nieuw.

Vorig jaar is met subsidies van rijk, provincie en gemeente het casco hersteld door eigenaar Simon Benus Vastgoed BV. Ter gelegenheid van de oplevering speelt stichting Peerd er van 22 maart tot en met 10 april. Herstel van de Toekomst, een muziektheatervoorstelling naar een idee van Ron Glasbeek en geregisseerd door Michael Helmerhorst. Aan het deels Groningstalige stuk werken zowel professionele acteurs als amateurspelers mee.

De voorstelling maakt deel uit van De Maand van de Toekomst. Zo is in het pak- en verzendlokaal van de vroegere fabriek de expositie Terug naar de Toekomst ingericht, over honderd jaar strokartonindustrie (samengesteld door Geert Lameris in samenwerking met Cultuur Historisch Centrum Oldambt). Ook is in deze ruimte de wording te zien van het Toekomstbeeld, een beeld van Maria Koijck dat – zichtbaar vanaf de snelweg – zal herinneren aan de graan- en kartontijd in Oost-Groningen.

Nog niet duidelijk is welke bestemming het gerestaureerde complex gaat krijgen.