Noordelijke boswachters kwamen in mei dit jaar bijeen in de bossen rond het Meindersveen tussen Borger en Rolde om levende organismen te tellen en zich door experts te laten informeren over diverse insecten.

Staatsbosbeheer moet zijn grondbezit buiten de Ecologische Hoofdstructuur afstoten. Het kabinet-Rutte wil daar een miljoenenopbrengst uithalen. Vaak gaat het over ‘dorpsbosjes’ – een erfenis van de ruilverkaveling waarin naast verzakelijking van het landschap enige elementen ‘ten algemene nutte’ waren voorgeschreven. Die bosjes gingen naar Staatsbosbeheer omdat geen boer er belangstelling voor had. Nu komen ze dus te koop.
Als de provincie die stukjes groen weer een commerciële bestemming geeft, levert dat goed geld op. Een boer kan er dan wei of akker van maken, een aanwonende particulier kan zijn bezit ermee verrijken of de grond recreatief exploiteren. Het openbare groen verdwijnt – dat is de prijs. Op sommige plaatsen zal de provincie oordelen dat dat kan. Elk decennium heeft zo zij…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden