Gemeenten in heel Nederland hebben de laatste jaren extra aandacht voor het opknappen of transformeren van gebouwd cultureel erfgoed en het bedenken van naar nieuwe gebruiksvormen daarvoor. ‘Herbestemming’ is echter op zichzelf niets nieuws. Zo vestigden bisschoppen in ons land zich aanvankelijk in Romeinse forten en kregen in de loop van de vorige eeuw talloze kloosters, kerken, scholen en pakhuizen andere functies.

Ook de stad Groningen kent een traditie van hergebruik van gebouwen. Dat is mooi te zien in het boek Bestemming bereikt dat de gemeente en Platform GRAS onlangs uitbrachten: een zwembad werd een crèche, in de Korenbeurs kwam een Albert Heijn, een oude elektriciteitscentrale is tegenwoordig een ‘mediacentrale’, een voormalige sigarenfabriek doet nu dienst als balletstudio en zo zijn er in het boek nog 46 andere voorbeelden te vinden, ruim voorzien van foto’s en historische gegevens en afgewisseld met interviews.
In Nederland is er al lange tijd op grote schaal sprake van structurele leegstand van kantoor- en bedrijfsgebouwen. Dat heeft vaak een nadelig effect op de omgeving. In Groningen besloot de gemeenteraad midden jaren negentig om waardevolle gebouwen te inventariseren, als monumen…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden