De provincie Friesland meent dat de weg de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroot in de dorpen, waar nu veel vrachtverkeer doorheen raast. Een nieuwe vierbaansweg lost dit probleem op en zorgt voor een betere bereikbaarheid. Verder stuwt de Centrale As de economische ontwikkeling van Noordoost-Friesland op, aldus de provincie. Die beloofde al eerder dat de rijbaan waar mogelijk in het landschap wordt opgenomen. Zo wordt hij deels verdiept aangelegd en voert de As als viaduct over natuurgebieden. Ook moeten er honderden meerjarige eiken en elzen langs de weg komen en ‘hop-overs’ voor vleermuizen.
It Fryske Gea let erop dat de provincie haar afspraken over inpassing van de weg in het landschap nakomt, stelt De Vries. Overigens zijn nog niet alle vergunningen rond. Ontheffingen van de Flora- en Faunawet heeft de provincie nog niet. De Vries overweegt die aan te vechten. ‘We komen op voor natuur en landschap, maar willen voorkomen dat we als klier worden neergezet. Het tracé krijgen we niet van tafel, maar mogelijk zijn er zaken die we kunnen bijsturen.’
De Centrale As moet in 2015 klaar zijn. Kosten: 300 miljoen, waarvan 37 miljoen om bezitters van woningen en boerderijen uit te kopen. Begin volgend jaar begint de aanleg al van een weg rond het dorp Garyp.

Trefwoorden