De provincie Friesland meent dat de weg de verkeersveiligheid en leefbaarheid vergroot in de dorpen, waar nu veel vrachtverkeer doorheen raast. Een nieuwe vierbaansweg lost dit probleem op en zorgt voor een betere bereikbaarheid. Verder stuwt de Centrale As de economische ontwikkeling van Noordoost-Friesland op, aldus de provincie. Die beloofde al eerder dat de rijbaan waar mogelijk in het landschap wordt opgenomen. Zo wordt hij deels verdiept aangelegd en voert de As als viaduct over natuurgebieden. Ook moeten er honderden meerjarige eiken en elzen langs de weg komen en ‘hop-overs’ voor vleermuizen.
It Fryske Gea let erop dat de provincie haar afspraken over inpassing van de weg in het landschap nakomt, stelt De Vries. Overigens zijn nog niet alle vergunningen rond. Ontheffingen van d…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden