De hoogtekaart kan ideeën losmaken voor de stedenbouw, energiewinning, recreatie of landbouw, en voor de omgang met natuur- en cultuur-historische waarden. In ‘Alles wordt anders’ bespreekt Wim Boetze mogelijkheden om ‘hoog en laag’ in het landschap te benutten.

m reliëf te zien moet je het benutten of vrij maken. Deze cryptische zin vraagt uiteraard om uitleg. In de vorige afleveringen is telkens reliëf gekozen dat inspireerde tot een nieuwe inrichting van het landschap: een afdruk van een oude stroom wordt weer een beek, een leemrug wordt een woonwijk. Of een dorp op een stroomrug verandert in een eiland zodra de lage gronden daaromheen onder water worden gezet. In al deze gevallen wordt je aandacht nog eens extra op het reliëf van het landschap gevestigd doordat je het benut, het slim uitbuit.
In de ontwerpen van de Frans-Duitse barokparken en de Engelse landschapsparken werd niet alleen natuurlijk reliëf benut, maar werd ook reliëf aangebracht. Hoogten bleven zichtbaar of behielden bij aanplant op zijn minst één kale flank, vijvers werden …

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden