In Den Haag klinkt de roep om fusie van provincies. Moeten Groningen, Fryslân en Drenthe samen een noordelijk landsdeel vormen? Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord is voor, Tweede Kamerlid Lutz Jacobi (PvdA) tegen.

Het kabinet-Rutte II stuurt aan op samenvoeging van provincies, te beginnen in de Randstad. Tweede Kamerlid Lutz Jacobi uit Wergea (van regeringspartij PvdA) is fel tegen een fusie in Noord-Nederland. ‘In de fractie heb ik me er met mijn hele lijf en leden tegen verzet.’ Directeur Lambert Zwiers van VNO-NCW Noord is juist een warm pleitbezorger van een noordelijk landsdeel.
VNO-NCW Noord leidt al jaren de lobby voor samensmelting van de drie dunbevolkte provincies. De ondernemersclub liet Maurice de Hond de stemming onder de bevolking peilen – 52 procent was voor. Ze wees Groningen aan als hoofdstad en Friesland als naam voor het landsdeel. De vereniging kwam zelfs met een noordelijk volkslied op de proppen: Frisia Cantat.
In de deftige statenzaal van het ‘Provinsjehûs’ van Fryslân zitt…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.