In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zijn in Diever verschillende bijzondere symbolen in het openbare straatwerk gestraat. Abe Brouwer was destijds als stratenmaker in dienst van de gemeente Diever en kreeg de ruimte om symbolen in de stoep van onder andere de kerk en de school te straten. Enkele symbolen zijn nu in ere hersteld.

In Diever zijn in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw door stratenmaker/schrijver/dichter Abe Brouwer (auteur van De gouden swipe) verschillende bijzondere symbolen in het straatwerk gestraat. Brouwer was destijds als stratenmaker in dienst van de gemeente Diever en kreeg de ruimte om bij de kerk, de school, het postkantoor en bij meerdere winkels en woonhuizen symbolen in de stoep te straten die ofwel een levensbeschouwelijke betekenissen hadden, ofwel de betreffende nering extra benadrukte zoals een roos bij de bloemist, of een kan en beker bij de kroeg. Andere voorbeelden die er nog liggen zijn de ploeg, de kandelaar en de opgaande zon.

Dierenriem
In het dorp liggen enkele grote ensembles die nog compleet zijn, zoals de gehele dierenriem op de parkeerplaats van de school. Ook de rondgang om de kerk is met een vijftiental werken nog redelijk gaaf. In totaal zijn zo’n veertig werken nog grotendeels intact. Veel symbolen zijn echter ook verdwenen. Dat is onvermijdelijk; een stoep moet in de loop van de tijd nogal eens opengebroken worden voor de aanleg van riolering, kabels en leidingen. Gelukkig kon afgelopen jaar een drietal werken opnieuw gelegd worden. Daarmee is het bewustwordingsproces dat deze symbolen uniek zijn voor het dorp Diever en waar mogelijk bewaard of hersteld kunnen worden in gang gezet.

Trouwfoto’s
Als eerste werd – op initiatief van Buro Stek in samenwerking met de Historische Vereniging van Diever – in mei 2013 op de Brink het levenswiel voor de ingang van van het gemeentehuis hersteld. Een bijzondere plek voor veel mensen, want het wiel is op veel trouwfoto’s te zien. Het moment dat het kersverse echtpaar voor het eerst naar buiten trad, stond ze op het levenswiel. Daarmee werd deze symboliek ook onderdeel van het dagelijks leven van de dorpelingen.

Afgelopen jaar is een van de grootste werken, een briefkaart met de tekst ‘All the world, afz. Diever’ bij het oude postkantoor gesloopt, om plaats te maken voor een tuintje. Een variant op deze kaart is nu door de Historische Vereniging Diever opnieuw gelegd bij het nieuwe postloket bij de supermarkt, waarbij de duif, de brenger van de boodschap, die in de oude situatie al eerder was gesneuveld, ook in ere is hersteld. Volgend jaar staat er een opknapbeurt gepland voor de Brink. Dit biedt de kans om de rondgang rond de kerk weer af te maken en daar enkele nieuwe kerkelijke symbolen in de stoep te straten. Eveneens liggen er op de Brink nog een tweetal originele werken van Abe Brouwer, een ster en een kruis, half verdekt onder het zand. Deze symbolen kunnen met deze
opknapbeurt opnieuw worden ‘ontdekt’.

www.burostek.nl
www.gemeentediever.nl