Vissen zwemmen in het water. Bij de dijk, keren ze om. Ze moeten wel, want bij die harde grens is geen water meer. Noorderbreedte verkent de versterkte Afsluitdijk vanuit het perspecief van de vis.

Op 28 mei 1932 werd de sluiting van de Afsluitdijk gevierd. Een historische gebeurtenis voor waterbouwland Nederland. Door vissenogen bekeken was het moment minder feestelijk. Het betekende de voltooiing van een 32 kilometer lange, vrijwel onneembare barrière. Voor de geleidelijke overgang van zout naar zoet in de Zuiderzee kwam de harde grens tussen de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer in de plaats. Met name voor vissoorten die een deel van hun leven in zout en een deel in zoet water doorbrengen (diadrome soorten) is deze barrière problematisch. Maar de kansen voor soorten als paling, zalm en fint kunnen keren. Bij de versterking van de Afsluitdijk willen beleidmakers, beheerders en andere betrokkenen op onconventionele wijze de passeerbaarheid verbeteren door de aanleg van de vi…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.