Het herbestemmingsteam ziet kansen voor groen in de stad. 'Kijk naar het Vondelpark.'

Kansen zat in Groningen, zo meent het H-team dat eind augustus op uitnodiging van Marinke Steenhuis, bestuurslid van Platform GRAS en cultuurhistoricus bij SteenhuisMeurs, een bezoek bracht aan de stad. Het Herbestemmingsteam, een groep onafhankelijke professionals die kennis en energie steekt in het herbestemmingsvraagstuk, keek naar oplossingen voor de druk op de binnenstad door eenzijdige populatie van studenten. Tegelijkertijd groeit de stad door aanwas van andere groepen, die ook in de stad willen wonen. Gelukkig zijn er volop plekken voor herontwikkeling binnen de contouren van de stad. Zo zouden de Spoorzone, het Ebbingekwartier, het Suikerunie-terrein, de omgeving van de Zuidelijke Ringweg en de zone aan de Oosterhamrikkade tot gemengde woongebieden omgevormd kunnen worden, meen…