Lezing van de Werkgroep Harry de Vroome door Bernhard Hanskamp.

De stichting Het Drentse Landschap nodigt u namens de werkgroep Harry de Vroome van harte uit aanwezig te zijn bij onze Kerstlezing 2016, met de titel:

 

50 jaar nieuwe ordening van d’Olde Lantschap

 

De lezing wordt gehouden op vrijdag 16 december om 15.30 uur en verzorgd door Bernhard Hanskamp, oud-provinciaal medewerker planologie.

Hij onderzoekt op dit moment de wording van het Drentse landschap zoals het er nu uit ziet. Hij verdiept zich in de keuzes die gemaakt zijn en de  invloed van het beleid daarop.

Hij kijkt terug tot halverwege de vorige eeuw, dwars door de provincie heen: van Meppel tot Groningen en Schoonebeek.

Het betreft de hoofdinfrastructuur, water-en bodembeleid, recreatie, landschap en natuur.

 

Deze Kerstlezing wordt u aangeboden, omdat de werkgroep Harry de Vroome zich  inspant voor een zorgvuldige omgang met het Drentse buitengebied. Wij zijn van  mening, dat het onderwerp van deze lezing hier heel goed bij aansluit en organiseren daarom een extra Kerstlezing.

(Normaliter doen we dat eens in de twee jaar).

 

Vanwege het onderwerp en de betrokkenheid van de provincie Drenthe zijn we buitengewoon vereerd met de geboden locatie voor de extra lezing nl. de Statenzaal  van het Provinciehuis in Assen.

De uitnodiging voor de lezing gaat naar onze directe betrokkenen en ook naar de provinciale ambtenaren en de statenleden, die zich in dit onderwerp willen verdiepen.

 

Programma

15.00 uur         Inloop

15.30 uur         lezing Bernhard Hanskamp

16.10 uur         vragen/discussie

16.25 uur         korte reactie van gedeputeerde Tjisse Stelpstra, o.a. van ruimtelijke ordening

16.30 uur          afsluiting met borrel en hapje

 

Mocht u na de Kerstlezing ideeën hebben over  projecten, die in Drenthe tot voorbeeld kunnen dienen en het waard zijn extra voor het voetlicht te komen, dan kunt u die nu al indienen voor

de Harry de Vroome-penning 2018.   (Zie voor informatie op de website van Het Drentse Landschap, www.drentslandschap.nl.)

 

Wij verheugen ons er op  u op 16 december te begroeten. Wij stellen het zeer op prijs dat u uw komst kenbaar  maakt via  aanmelden@drentslandschap.nl.  Deze oproep geldt voor iedereen!

Meldt u snel aan, want het aantal plaatsen is beperkt!

 

 

Met vriendelijke groet,

Ali Edelenbosch,                                                                                                                                                voorzitter