Er zit muziek in samenwerking over de grens. Een veelheid van aansprekende activiteiten passeerde het redactieteam – samengesteld uit journalisten van  Noorderbreedte, Kulturland Oldenburg en Ostfriesland Magazin. Aan ons de keuze wat we uit dat rijke cultuuraanbod in de Eems Dollard Regio aan u gaan presenteren in een extra uitgave. De special Beste Buren /Fenster zum Nachbarn komt eind januari 2018 uit. Het boekje – want dat is het – is in het kader van het Interreg V A programma Deutschland- Nederland mede gefinancierd met middelen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelin (EFRO) en door de provincies Drenthe, Fryslȃn en Groningen alsmede de deelstaat Niedersachsen.

Trefwoorden