Noorderbreedte heeft op 25 januari 2018 met Kulturland Oldenburg en Ostfriesland Magazine een meertalige special gepresenteerd.  Het is een gevarieerde Duits/Nederlands themanummer waarin (internationale) activiteiten in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa centraal staan. In het magazine Beste buren / Fenster zum Nachbarn komt de nauwe verbondenheid tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland aan bod. Het gaat over de culturele achtergrond, natuur, geschiedenis, taal en kunst. Ook gaan we in op de vraag wat er in veertig jaar Eems Dollard Regio tot stand is gebracht. Bij het eerstvolgende reguliere nummer van Noorderbreedte (dat half februari bij onze abonnees in de brievenbus komt) zit dit tweetalige extra tijdschrift.

Het project ‘Beste buren / Fenster zum Nachbarn’ is in het kader van het
INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het
Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und
Regionale Entwicklung en de provincies Frieslân, Groningen en Drenthe.