Beeld: Nicolle R. Fuller

Harry Potter kan het: dwars door de materie en tijdlagen heen kijken. Hieronder een geconstrueerd beeld (zie ook: Noorderbreedte #2 2018) van de Waddenzee onder de waterspiegel. Links een dijk met harde afbakening van zee en land zoals die nu op veel plekken is. Op het water links op de achtergrond een kleine veerboot en een baggeraar in bedrijf. Rechtsachter een mosselkotter boven een mosselzaadvanginstallatie. Goed te zien valt dat deze mosselzaadteelt de zeebodem nu niet meer beroert. De rechteroever is een natuurlijke kwelderoever. Het zeegras aan de waterkant is nog een wensbeeld. Rechtsboven zijn loepjes met fytoplankton (micro-algen) en zoöplankton (microsopische garnaalachtige wormen en larven).

Nicole Fuller van Sayo Studios heeft deze tekening gemaakt voor het Programma Rijke Waddenzee en de Waddenvereniging. Aan de basis liggen actuele wetenschappelijke inzichten over het onderwaterlandschap van de RUG, NIOZ, Imares en AWI, Goede Vissers en Bureau Waardenburg.

Lees meer over de verborgen onderwaterwereld in NB#2 2018

1. Zeedruif (Pleurobrachia pileus)
2. Oorkwal (Aurelia aurita)
3. Zeebaars (Dicentrarchus labrax)
a. volwassen/b. juveniel
4. Paling (Anguilla anguilla)
a. Glasaal (juveniel)/b. Volwassen
5. Diklip harder (Chelon labrosus)
6. Schol (Pleuronectes platessa)
7. Kabeljauw (Gadus morhua)

8. Groene zeedonderpad (Taurulus
bubalis)
9. Pijlstaartrog (Dasyatis pastinaca)
10. Puitaal (Zoarces viviparus)
11. Haring (Clupea harengus)
12. Grote zeenaald (Syngnathus acus)
13. Driedoornige stekelbaars
(Gasterosteus aculeatus aculeatus)
14. Dikkopje (Pomatoschistus minutus)

15. Zeeprik (Petromyzon marinus)
16. Fint (Alosa fallax)
17. Bruine/gewone garnaal (Crangon
crangon)
18. Strandkrab (Carcinus maenas)
19. Penseelkrab (Hemigrapsus takanoi) (exoot)
20. Zeepok (Semibalanus balanoides)

21. Gewone alikruik/krukel (Littorina littorea)
22. Mossel (Mytilus edulis)
23. Strandgaper (Mya arenaria)
24. Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus) (exoot)
25. Gewoone Kokkel (Cerastoderma edule)

26. Japanse Oester (Crassostrea gigas) (exoot)
27. Franse of zwarte tap (Arenicola defodiens)
28. Wadpier, zeepier (Arenicola marina)
29. Schelpkokerworm (Lanice
conchilega)
30. Wapenworm (Scoloplos armiger)
31. Slibanemoon (Sagartia troglodytes)
32. Gewone zeester (Asterias rubens)
33. Brokkelster (Ophiothrix fragilis)

34. Groot zeegras (Zostera marina)
(uitgestorven in Nederland)
35. Rood hoorntjeswier (Ceramium
rubrum)
36. Blaaswier (Fucus vesiculosus)
37. Zeesla (Ulva spp.)
38. Japans bessenwier (Sargassum
muticum)
39. Bruinvis (Phocoena phocoena)

40. Gewone zeehond (Phoca vitulina)
41. Visdief (Sterna hirundo)
42. Zwarte zee-eend (Melanitta nigra)
43. Lepelaar (Platalea leucorodia)
44. Eider eend (Somateria mollissima)
45. Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

46. Mosselkweek.
a. Mosselzaad-invanginstallatie (MZI)
b. Mosselkweekperceel
47. Veerboot
48. Kleine scheepvaart
49. Bagger schip
50. Fytoplankton (micro algen)
a. Flagellaten
b. Kolonie vormende algen
c. Kiezelwieren

51. Zoöplankton
a. Copepoden (kreeftachtigen)
b. Wormen/vislarven