Bewoners van Groningen lijden onder aardbevingen, schade, onzekerheid en een versterkingsoperatie. Bij de laatste speelt een belangrijke discussie: hoe versterk je en blijf je tegelijk ook trouw aan het Typisch Groningse dorps- en landsbeeld? Kevin van der Schoor (filosoof betrokken bij het Toolbox-initiatief van Studio MARCHA!) betoogt dat het een kwestie van beschaving is om bewoners zelf daarover het woord te gunnen.

Op een positieve manier aandacht besteden aan wat je waardevol vindt aan het dorp, helpt om de kwaliteiten van het dorp écht te zien. We reiken Groningers daarom de gereedschapskist (‘Typisch Gronings’) aan. Wie meer waardering heeft voor de eigen leefomgeving is beter opgewassen tegen ingrijpende veranderingen – zoals de versterkingsoperatie. Zie voor meer informatie het artikel dat verscheen in NB#3. Hieronder gaan we in op de theorie achter het project: waarom denken we dat de Typisch Groningse identiteit het beste door bewoners geformuleerd kan worden?

Aannames

Identiteit is een breed begrip. Daarom zijn afbakeningen nodig. We doen twee belangrijke aannames:

Regionale identiteit gaat dieper dan wat spontaan bij bewoners naar boven komt als je ze de vraag direct stelt. “Typisch …