‘De sprong naar de toekomst, die moet de basis zijn’, vindt dijkgraaf Paul van Erkelens van Wetterskip Fryslân. Hij maakt zich druk over de klimaatverandering, over de dijken en over de gevolgen voor het landschap. ‘De functie van water moet opgepept worden’, luidt zijn conclusie. Enkel een dijkverhoging van enkele meters als antwoord op de zeespiegelrijzing is hem te kort door de bocht. Andere oplossingen zijn ook mogelijk. ‘We zullen moeten nadenken over het landschap voor de toekomst. Ook over welke natuur bij de toekomstige klimaatdoelstellingen hoort.’

Een waterschap is er niet alleen om de polders droog te houden tegen zo laag mogelijke kosten. ‘Lage kosten’, daarop zetten de partijen voor de waterschapsverkiezingen steevast in. ‘Vreselijk’, verzucht de dijkgraaf. ‘Het zou niet m…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts € 45 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.