Wij zoeken in gebieden die dienden als stortplaats. Dat dit legale stortplaatsen waren, zegt alles over hoe mensen vroeger met het landschap omgingen’, zegt Nick Landman. De stortplaatsen van toen zijn getransformeerd tot mooie natuurgebieden. Wie van de paden af loopt, stuit op vondsten uit vroegere tijden. Antiek afval is het vaak, uit de periode van de Middeleeuwen tot nu.

Het begon op de school waar Landman docent was. Hij organiseerde met zijn leerlingen een zwerfafvalproject. Zij ontleedden gevonden afval en verwerkten dat in grafieken. Na een herfststorm nam Landman zijn pupillen mee naar het nabijgelegen Friescheveen. Bomen die met wortels en al waren omgewaaid, hadden het gebied veranderd in een vindplaats voor antiek afval. De leerlingen mochten ieder slechts twee schatten meenemen naar school. Daar zochten ze online naar informatie over de details van de gevonden voorwerpen. Wat hadden ze nou werkelijk gevonden? Porselein, glaswerk, zink. Tekst, logo’s en jaartallen vertelden in een enkel geval de afkomst.

Inmiddels hebben de drie speurneuzen zes interessante vindplaatsen. Uitgerust met onder andere loep en laptop zoeken ze vaak ter plaatse al naar de (informatieve) waarde van hun vondsten. De jutters hebben hun uit de hand gelopen hobby een serieuze vorm gegeven. Er komt een tentoonstelling. Landman levert voorwerpen, Hofman de verhalen en Kortekaas dateert de vondsten.

 

 

 

 

 

 

p.s de natuur vind altijd wel zijn weg