Drie experts richten hun kritische blik op Panorama Nederland. Met deze getekende toekomstbeelden wil de rijksbouwmeester onze leefomgeving rijker, schoner en hechter maken. Wat kunnen we ermee in Noord-Nederland? Rob Roggema trapt af.

Panorama blijft te veel binnen de lijntjesRijskbouwmeester nodig die minister op het matje roeptNoorden moet lef tonen en extermen onderzoeken

De Panorama, daar keken we vroeger altijd in vanwege
de ranzige verhalen en de glimp van een tepel. Spannend en verleidelijk! Panorama
Nederland begint met de zin ‘Nederland heeft geen vaste
vorm’. Maar niets lijkt minder waar. Het probleem is
alleen dat we er met zijn allen steeds weer in slagen om onszelf te herhalen.
Wat we eens hebben vastgelegd blijft de werkelijkheid, ook in de toekomst, zelfs
als die flink verandert. Voorbeeld hiervan is de provincie Groningen, die in
drie generaties omgevingsplannen (POP-1, -2 en -3, met een formele
geldigheidsduur van 2000 tot 2013) veranderingen op haar grondgebied mogelijk
maakte…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.