In dit eerste deel van de driedelige serie ‘Ruimte voor een nieuwe tijd’ onderzoekt stedenbouwhistoricus Frederic van Kleef Groningen als landbouwprovincie. Hij pleit voor een ruilverkaveling 2.0 en multifunctionele landschapskunde.

Het wordt een moeilijke eeuw voor het dorpse leven in
Groningen. Door toenemende gezondheids- en inkomensverschillen, extremere
weersomstandigheden en de tol van zeventig jaar grootschalige ruilverkaveling
is de toekomst het Groninger dorp nog nooit zo donker geweest. En dat is nog
buiten de lange termijn effecten van de aardbevingen en Corona gerekend. Alleen
een nieuwe ruimtelijke ordening en een duurzaam landgebruik kunnen het dorp
succesvol door de 21ste eeuw loodsen. Een ordening waarin de leefomgeving van
mens, plant en dier centraal staat en niet de optelsom van louter economische
ontwikkelingen. Maar hoe komen we daar? Door klimaat, gezondheid en
leefbaarheid als ruimtelijke opgaven te benaderen. Door grenzen te stellen aan
onze economie. Door in onze liefde voor de pittoresque…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.