Berno Strootman, rijksadviseur voor het landschap, houdt een vurig pleidooi voor een landschapsinclusieve landbouw met een New Deal voor boer en maatschappij. Het Nederlands cultuurlandschap is voor het grootste deel ontstaan door boeren, laat het nu weer opbloeien samen met de boeren.

Uit liefde voor het landschap werd Berno Strootman landschapsarchitect. Met lede ogen zag hij aan hoe het landschap al decennia lijdt onder de landbouw. Hoe meer je weet van flora en fauna, hoe meer je ziet verdwijnen en verschrompelen. Strootman greep de kans om Rijksadviseur voor het Landschap te worden dan ook met beide handen aan: dit was dé positie om daadwerkelijk iets te betekenen voor het herstel van het landschap en een betere verhouding met landbouw. Hij houdt een vurig pleidooi voor een landschapsinclusieve landbouw met een New Deal voor boer en maatschappij. Het Nederlands cultuurlandschap is voor het grootste deel ontstaan door boeren, laat het nu weer opbloeien samen met de boeren.

Het essay van Rijksadviseur voor Landschap, Berno Strootman, kun je hier downloaden.

Je leest er onder meer:

Met een New Deal tussen boer en maatschappij beogen we dat consumenten een redelijke prijs betalen voor hun voedsel, en de boer een eerlijk inkomen ontvangt voor het produceren van gezond voedsel en daarnaast te zorgen voor schoon water, schone lucht, een vitale bodem en een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap.

Landschapsinclusieve landbouw is een intelligente, 21e-eeuwse vorm van landbouw, waarbij de productie van voedsel bijdraagt aan een aantrekkelijk, rijk, biodivers en toegankelijk landschap waarin aandacht is voor erfgoed, schoonheid en voor de mensen die er in wonen, leven en werken. Landschapsinclusieve landbouw gaat uit van natuurlijke processen, en een gezonde bodem. Kringlopen worden zo veel mogelijk op regionale schaal gesloten. In een landschapsinclusieve landbouw zien we de landschappelijke diversiteit van Nederland terug in het voedselproductiesysteem en omgekeerd. Landschapsinclusieve landbouw is een verbreding van het begrip natuurinclusieve landbouw.

‘Het gevoel van urgentie groeit: elke dag verliezen we 8,5 hectare aan landelijk gebied.’

‘Wrang is dat de landbouw het landschap heeft gemaakt en weer liet verdwijnen.’

‘De tijd is meer dan rijp om de landbouwtanker van koers te doen veranderen.’

‘Een aantrekkelijk landschap is niet links of rechts, het is van waarde voor arm en rijk.’

‘De bepleitte New Deal tussen boer en maatschappij zal alleen slagen als boeren economisch gezond kunnen werken, een goed inkomen verdienen en waardering krijgen voor hun werk.’