Open brief van vier-op-een-rij over hun door de NCG getorperdeerde bewonersinitiatief

Waarde burgemeester, 

wij, vier bewoners van Woltersum, roepen u op om uw zorgplicht ten aanzien van ons te vervullen. We zitten vast in uw bureaucratie. Onze huizen staan in stutten, en negen maanden geleden beloofde minister Wiebes de Tweede Kamer nog ‘prioriteit’ te geven aan onze zaak. Met de gemeente sloten we een akkoord dat onze zaak versnellen zou. We blijven speelbal van ambtelijke molens. Ons leven wordt vermorzeld. 

We presenteren u hieronder een lijst met recente beloften – en een opsomming hoe die gebroken zijn. We moeten wachten op een versterkingsadvies voor we ons huis eindelijk weer bewoonbaar kunnen maken. Maar dat advies komt maar niet – al jarenlang niet. Het is onderhevig aan veranderende regels en procedures. Ook de organisatie die dat uitvoert verandert van naam en onze contactpersonen vernieuwen continu. Steeds is de uitkomst dat het langer gaat duren. Telkens moeten we vragen om toelichting en krijgen we vage antwoorden. Alsof er onzichtbare krachten aan het werk zijn om onze schade van het bord te duwen. Nu de gemeente formeel van het rijk de regie heeft gekregen over de aardbevingsellende, spreken we u expliciet aan. 

We wilden niet ongeduldig zijn of in negativiteit wegzakken. Dus sloegen we in de zomer van 2019 de handen ineen: samen hebben we een plan bedacht hoe we ons leven weer kunnen oppakken. Daarbij kregen we onder meer vrijwillig hulp van Astrid Aarsen senior beleidsadviseur bij de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Over ons project schrijft ze, als onafhankelijke waarnemer een serie in tijdschrift Noorderbreedte – we zetten de linken hieronder. Zo werden we – ook officieel ondertekend door de NCG en de gemeente – een pilot. Bewonerskracht, initiatief van onderaf. Precies wat iedereen zegt te willen. 

Er kwam even vaart in: vooruitlopend op de officiële procedures konden we met hulp van de gemeente vast een huis laten tekenen en de gemeentelijke procedures doorlopen. Opdat de sloop kon beginnen zodra er een akkoord was. Minister Wiebes beloofde nog in november 2019, toen het huis van een van onze vier in de stutten kwam te staan, dat de opname van het versterkings advies voor ons vieren met voorrang door de NCG opgepakt zou worden. 

Hoe kort is het bestuurlijke geheugen? Nu buitelen weigerachtige ambtenaren van NCG en gemeente weer over elkaar heen. De ene (ook gemeentelijke afdelingen!) weigert mee te werken aan afspraken die zwart op wit door andere ambtenaren met ons zijn gemaakt. Ze willen wachten op het versterkingsadvies van de NCG. Maar dat gingen we nu juist NIET doen in dit urgente geval. Uw afdelingen zijn volkomen de verbinding met de realiteit kwijt. Wij roepen u daarover ter verantwoording. 

Nu blijkt bovendien dat het versterkings advies, zo vernamen we deze week, weer vertraagd is met negen maanden. Het stokt ook in de NCG burelen. Dit is de nekslag voor onze motivatie. Wat kunnen wij tegen deze bureaucratie beginnen? Tegen wie vechten wij? Enkelen van ons zijn zover dat ze de stekker eruit trekken en hun woningen te koop gaan aanbieden. Ze worden aardbevingsvluchtelingen. Onze goede wil is omlaag gezogen in het moeras van de versterkingsbureaucratie. We slapen niet meer en zien geen uitweg. 

Is dit de gemeente waaraan u leiding wilt geven? Wat gaat u daaraan doen? 

Boudewijn ‘t Sas, Kollerijweg 4 Henk Tienkamp, Kollerijweg 6 Ellen Braaksma, Kollerijweg 8 Laurens Mengerink, Kollerijweg 10 

Vier-op-een-rij op de site van noorderbreedte.nl 

De toezeggingen aan de bewoners ten aanzien van het versterkingsadvies van de vier-op- een-rij Woltersum van de laatste anderhalf jaar: 

31-1-2019 – Brief van de Gemeente Groningen/NCG: “Afgesproken is dat eerst de woningen met een verhoogd risico beoordeeld worden. Verwacht wordt dat de woningen met een licht verhoogd risico vanaf het najaar 2019 zo nodig onderzocht en beoordeeld kunnen worden.” 

17-10-2019 – Bericht aan de Tweede Kamer door minister Wiebes op vragen van Sandra Beckerman nadat Kollerijweg 10 in de stutten is gezet: antwoord 2 en 5 ” … Naar aanleiding van de meldingen over schade zijn de vier adressen met een verhoogd risico met voorrang door NCG opgenomen.” 

7-11-2019 – Bezoek consulent namens de gemeente aan vier-op-een-rij. Ons plan is voorgedragen en aangenomen als pilot, wethouder Roeland van der Schaaf staat hierachter en zal zich er hard voor maken. (consulent is uit dienst). 

21-11-2019 – Brief van de gemeente Groningen/NCG: “Op dit moment verwachten we dat vóór de zomer van 2020 duidelijk is of uw woning voldoet aan de veiligheidsnorm. En als uw woning niet aan de norm voldoet, welke maatregelen nodig zijn om uw woning beter bestand te maken tegen aardbevingen.” 

12-3-2020 Bijeenkomst met Gemeente Groningen (naam medewerker) en NCG (naam medewerker) in Woltersum. Versterkingsadvies met kosten is er voor 1 juli 2020. (Beide medewerkers zijn niet meer in functie). 

15-4-2020 De Gemeente Groningen houdt woord (zie 7 november) en maakt gelden vrij uit de pot bijzondere situaties en geeft opdracht aan door ons voorgedragen architect (op 15 april 2020) om vast voorstellen te doen en in overleg te gaan met Welstand (namen medewerkers) om de procedures niet pas na het versterkingsadvies te starten, maar al eerder. Om te voorkomen dat we weer een jaar verliezen. Welstand Groningen weigert beoordeling zonder versterkingsadvies. Dat staat haaks op de intentie van onze pilot. 

28-4-2020 – mail van NCG (naam medewerker): “De planning is dat in rond de zomer de VA’s beschikbaar komen”. 

Eind juni 2020 – Boudewijn (bewoner) komt medewerker NCG na een overleg Dorpsvernieuwing tegen. Deze meldt hem opgetogen dat de rapporten binnen zijn. Na een paar dagen stuurt hij een mail, waarin hij onze gretigheid wat tempert en suggereert dat de vakantieperiode invloed zou kunnen hebben, ik zou dat lezen als: misschien een week, of twee weken langere termijn dan 6 weken, dus waarschijnlijk augustus 2020, is nog steeds zomer natuurlijk. 

28-7-2020 – mail van onze nieuwe programmamanager Versterkingspunt Groningen NCG. Hij meldt dat de versterkingsadviezen vertraging oplopen. Het kan tot het eerste kwartaal van 2021 duren voor ze uit de review zijn. 

Ik, Henk Tienkamp, stuur dit bericht ook namens mijn buren, u mag me bellen: 06 2049 1949 

Met vriendelijke groet.