Dierecoloog Jeroen Onrust en plantenecoloog Henk Jansen wandelen door toekomstig Fryslân, een gezond landschap waarin het bodemvoedselweb is hersteld. Ze eindigen aan de kust waar in 2120 kustverdediging en landbouw hand in hand gaan. Het eerste deel van hun route doorkruisten ze het hoge, droge zandlandschap waar veel meer bomen en bossen groeien. In het tweede deel liepen ze door het laagste deel van Fryslân, het veenlandschap waar alles weer om water draait.

Lees hier de eerste twee wandelingen in de toekomst.

Het kustgebied: zilte landbouw

Na een laatste grote open polder te hebben gepasseerd komen we in het oude zeekleilandschap van Fryslân terecht. Hier is langs de kust een hele brede zone ingericht als brak getijdengebied dat niet alleen dienst doet als natuurlijke kustverdediging, maar waar ook zilte landbouw plaatsvindt. Door een brede maar niet heel hoge dijk wordt dit gebied gescheiden van de Waddenzee. Regelmatig komt het zoute water over deze dijk heen en blijft voedselrijk slib achter in de getijdenzone.

Het veranderende klimaat zorgt voor een versnelde verzilting van de kustgebieden. Het grondwater wordt zouter door de stijgende zeespiegel en een tekort aan zoet regenwater. Door verzilting neemt het chloridegeha…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.