'We moeten durven om verder te kijken dan we gewend zijn en te luisteren naar ideeën uit verschillende hoeken.' Reactie vanuit Water Natuurlijk Noorderzijlvest op het #vrijetoukomst-thema van deze week: water.

Je vraagt je soms af, wat hebben de waterschappen te maken met de toekomst van het noorden? Nou, best veel. Het waterschap gaat over water, maar we doen dat voor iedereen die in het beheergebied woont, werkt en recreëert. Water is overal. Soms te veel, maar vaak ook te weinig. En het moet ook schoon zijn. Daarnaast maakt water en alles wat erbij komt kijken deel uit van ons (cultuurhistorisch) landschap. Het is verweven met de geschiedenis van Groningen. Sommige ideeën van vroeger, zoals het wonen op wierden, waren uiterst effectief.

Natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorische objecten kunnen bijdragen aan een robuust en duurzamer watersysteem. Denk aan oude dijken langs de Waddenzee die kunnen bijdragen aan het beperken van overstromingsrisico’s (vanuit meerlaagsveilighei…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.