Volgens Waterschap Noorderzijlvest is het idee van Rob Roggema om mee te bewegen met de zee een goed idee. Daarnaast zijn er nog tenminste drie denkrichtingen: beschermen, terugtrekken en juist zeewaarts gaan. Een toekomstbestendige oplossing ligt volgens Waterschap Noorderzijlvest in een combinatie van alle vier deze denkrichtingen.

Waterschap Noordzijlvest reageert op Rob Roggema’s artikel over water. Hier vind je alle artikelen over #vrijetoukomst.

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen. Dat doen we al heel lang. In al die honderden jaren zorgden we ervoor dat we in één van de gevaarlijkste delta’s van de wereld kunnen leven. Dat moeten we natuurlijk blijven doen. Ons watersysteem, dat reikt van de Waddenkust tot aan de Drentse beekdalen, hebben we in de loop der tijd met allerlei technisch vernuft zó ingericht dat we genoeg water kunnen aanvoeren en vooral ook droge voeten houden. Ook al is dat nog weleens spannend geweest. Wie herinnert zich niet het hoogwater in 1998? Dat was de opmaat voor de realisatie van de w…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.