Het vergt vergaande lenigheid van geest om je voor te stellen hoe de wereld er over 30 jaar uit kan zien. Want op vele vlakken staan we voor grote veranderingen. Noorderbreedte grijpt de uitgestoken hand van bewoners die bij Toukomst een gooi doen naar de pot met ‘aardbevingsherstelgeld’. Zo bouwden we afgelopen zomer aan toekomstbeelden met een verre horizon #vrijetoukomst.

Een veranderend klimaat, een volhoudbare landbouw, circulair wonen en leven; op vele terreinen gaat ons leven stevig op de schop door de discontinuïteit. Lector Rob Roggema bestudeerde de 900 Toukomst-plannen. Een twintigtal geeft een verre vooruitblik en biedt een eigenzinnige en verrassend kijk op de toekomst. Die ideeën hebben we op de kaart gezet als #vrijetoukomst

Dit is een kaart om stevig vast te pakken. De Friese bestuurders hebben het eerder ook gedaan: burgers vragen om hun toekomstdroom. Daarna bleek dat overheden vele plannen als ‘onhaalbaar’ of ‘onhandig’ opzij legden. Echter: burgers waren inmiddels zo warm gelopen voor het idee ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad’ dat ze op eigen houtje doorzetten. En de buit binnen wisten te slepen!

Dat is voor ons een grote stimulans om deze #vrijetoukomst te omarmen. Inspirerende ideeën stuiten vaak op massa’s bezwaren, maar met een korte horizon kom je moeizaam vooruit. Geef deze #vrijetoukomstplannen daarom een duw in de rug. Plak de kaart op de muur, laat je erdoor inspireren. Geef hem door. De toekomst is van ons!

BOS

Het grootste bos van Nederland in Groningen – even groot als de Waddenzee! Of rijg alle bosjes aan elkaar tot het langste bos. En bouw een bosvesting om de stad. Hoe? Elke gemeente bebost tien procent van zijn grond en samen planten we 1 miljoen bomen. 

VOEDSEL

Dorpen worden hotspots. Plaatsen waar kringlopen gesloten worden en mensen samen kunnen overleven. Met eigen voorraden zoetwater, energiebronnen en zelfs zaden om hongersnoden aan te kunnen. Gezonde bewoners maken van Groningen een idyllisch gidslandschap. Te beginnen in Loppersummum.

ENERGIE

Van wingewest naar zelfvoorzienend, dat is de teneur. De rijkdom delen is de internationale exploitanten niet gelukt, daarom voortaan Groninger ondernemers aan de knoppen. Zon op alle daken. En: draai de zonnepanelen ook eens af van de volle zon! 

WATER

Groningen krijgt meer water dan Friesland en we halen oogsten uit ondergelopen land. Grote getijde-natuurgebieden worden toeristische trekpleisters. Een dijk naar Duitsland houdt de Eems-Dollard veilig en natuurrijk. Groningen excelleert in woonarken en de slib industrie floreert.

PROCES

De toekomst is van de kinderen; toekomstkunde op alle scholen. We bouwen de grootste bewegende drie-D kaart ter wereld om verleden en toekomst te visualiseren. Geef inwoners de ruimte; ‘wij zijn het idee’. 

DEEL DE RIJKDOM

Verdeel de rijkdom van het landschap en geef bewoners tijd en ruimte om dat op hun eigen wijze ter hand te nemen. Dan help je Groningen echt vooruit. Deze kernwaarden zijn gebaseerd op een serie groepsgesprekken met bewoners en staan beschreven in het Noorderbreedte-essay. ‘Tijd om te delen’ dat je hier kunt downloaden.