De klimaatverandering dwingt ons anders te kijken naar de kust. Lector Rob Roggema van NoorderRuimte pleit in dit essay voor meebewegen. Wees niet te bang om een dijk door te prikken; het landschap kan er mooier en stabieler door worden.

We schrijven het jaar 2003 als James Hansen (de man die in 1988 in zijn Congressional testimony de Amerikanen had verwittigd van een fundamentele, door de mens ver­oorzaakte klimaatverandering) belangwekkend onder­zoek publiceert. De NASA-wetenschapper beschrijft als eerste de mogelijkheid dat de zeespiegel versneld zal stijgen, mede door het zogenaamde albedo-effect. Als wit gletsjerijs verdwijnt, weerkaatst minder zonlicht en absorbeert de aarde meer warmte. Daardoor smelten de ijskappen alleen maar sneller. Hansen voorspelt dat de wereldwijde zeespiegelstijging weleens vijf à zes meter kan worden. Iedereen lacht hem uit.

In 2020, twee decennia later, wijst onderzoek van een team wetenschappers uit Amerika, Delft en Utrecht uit dat het smelten van de Groenlandse ijskap onomkeer­b…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.