2120, we zijn een eeuw verder. Dierecoloog Jeroen Onrust en plantenecoloog Henk Jansen kijken tevreden om zich heen: het krioelt in Fryslân van het leven.

Veenweidegebied is van ‘klimaatprobleem’ gepromoveerd tot ‘klimaatoplossing’ Waar ooit maïs groeide staat nu bos om de uitgeputte bodem te verbeteren Bodem en organismen daarin zijn weer tot leven gebracht in dit meer natuurlijke landschap

In het zeekleilandschap aan de Waddenzee, waar deze toekomstwandeling ons brengt, is een brede zone ingericht als brak getijdengebied. Tussen land en zee ligt een brede maar niet heel hoge dijk. Regelmatig komt het zoute water over de dijk en blijft voedselrijk slib achter in de getijdenzone. Dit brakke gebied doet niet alleen dienst als natuurlijke kustverdediging, het is ook uitgegroeid tot een zilt landbouwgebied. De bodem en alle organismen daarin zijn weer tot leven gekomen en helpen de voedselproductie. We lopen door een…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.