Een nieuwe haven ondermijnt een Kameroens vissersdorpje. Fotograaf Reinout van den Bergh volgt het al vanaf het begin.

Om de net diep in de jungle ontdekte ijzererts te kunnen vervoeren, plannen Australische projectontwikkelaars begin 2011 in het zuiden van Kameroen een moderne diepzeehaven.

Maar vlak bij de geplande locatie ligt al Eboundja, een vissersdorp waar zo’n dertig families wonen. Fotograaf Reinout van den Bergh besluit om de veranderingen van binnenuit te volgen.
De ontwikkelaars halen de Chinese industrie binnen voor de bouw en straks de ertsexploitatie. Zij financieren de bouw met Chinese leningen. De corrupte overheid steunt hen. Zo kunnen zij een grote kuststrook onteigenen voor de toekomstige haven.
Door de nieuwe bedrijvigheid lijkt het dorp eerst op te leven. Er komt elektriciteit en moderne communicatie. Eboundja wordt een stopplaats.
Maar al snel overheersen de nadelen. Als er een nieuwe, verharde weg komt, laten reizigers het dorp links liggen, terwijl jongeren naar de grote stad vertrekken en de sociale cohesie afbrokkelt. En de haven mag dan zeer lucratief zijn voor de buitenlandse investeerders, hij berooft tevens de traditionele vissers van hun broodwinning.

Wat in het Hoge Noorden gebeurt, gebeurt ook elders. Maar dan op een manier die dáár uniek is. Dit jaar spiegelt Noorderlicht de thema’s in Noorderbreedte aan gebeurtenissen en plekken elders in de wereld.