Jaargang 2021 Nummer 1

Nb #1 2021 - Wie is ván de zee?

Dit nummer staat in het thema van de zee. Van wie de zee is, is een moeilijke vraag. Want kan iets zo omvangrijks en veranderlijks als de zee überhaupt tellen als bezit? Daarom stellen wij de vraag: Wie is ván de zee?

Die vraag brengt ons van vissen naar vissers en van koks naar consumenten. Zo legt waddencorrespondent Tjesse Riemersma bloot hoe economie en ecologie voorop staan in het visserijbeleid – en hoe de kleine visserij daaronder lijdt. En hoofdredacteur Ineke Noordhoff betoogt in haar afscheidsessay om de kosten voor biodiversiteit en zeeleven mee te nemen in de visprijs.