In de prijs die we voor vis betalen, is niet meegenomen wat de zeedieren betekenen voor de biodiversiteit en het zeeleven. Scheidend Nb-hoofdredacteur Ineke Noordhoff pleit voor een meer open horizon. Zeker ook bij regionale overheden!

Economische belangen domineren het debat over onze leefomgevingKongsi van grote ondernemers en overheden drukt kleine vissers en natuurboeren wegBlijf abonnee van Noorderbreedte 🙂

Van wie is de zee? Van ons allemaal? Net als het landschap?
Begin 2019 bracht Noorderbreedte daarover een special uit. De verkiezingen voor
de Provinciale Staten en gemeenteraden brachten ons ertoe uit te zoeken hoe
overheden de afgelopen periode voor het landschap hadden gezorgd. Onze
waardering was wel heel zuinig: veel mooie woorden, maar bij de daden stond het
economische belang van de korte termijn voorop.

Nu, aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen, onderzoeken we het eigenaarschap van de zee. De zee lijkt bestuurlijk zo belangrijk dat zelfs het echtscheidingsconvenant…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.