Reyer Boxem recenseert het fotoboek 'Foorbij Nij Altoenae' van Rob Severein. Boxem: 'Een monument voor het gebied zoals alleen iemand kan maken die het land werkelijk doorgrondt.'

Fotoboeken over het Noorden van Nederland, en in het bijzonder van Friesland, zijn op zichzelf geen bijzonderheid, ze worden regelmatig gepubliceerd. Het vlakke, meestal ruilverkavelde en omdijkte landschap en de kustlijn dringen zich op aan menig fotograaf. De ruimte, de leegte, ze laten zich ogenschijnlijk makkelijk en eenvoudig vatten in een fotografisch kader door het ontbreken van al te veel beeldelementen. Hier stoort niets, staat zelden iets in de weg. De foto’s uit dit gebied ordenen zichzelf, en máken zichzelf, zogezegd. Sta op de dijk bij Oude Bildtzijl, richt je camera naar de zeedijk, druk af en een rustig, eenvoudig, leeg en desolaat beeld is gefotografeerd. Wacht op een mooi wolkenluchtje erboven en voilá: het lijkt wel kunst. Een dankbaar onderwerp. 

Talloze fotografe…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden