Nynke Agnes Postma is genomineerd voor de Leeuwarder Courant Awards 2021. Haar project Sterk Water gaat over het Friese terpenlandschap en de weerbaarheid daarvan tegen zeespiegelstijging.

Sterk Water is een van de genomineerde projecten voor de Leeuwarder Courant Awards 2021. Voor deze award dingen achttien projecten mee naar de prijs voor de beste studentenwerken in het Friese mbo, hbo en wo.

Nynke Agnes Postma van de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling aan hogeschool NHLStenden in Leeuwarden is één van hen. In haar scriptie Sterk Water onderzoekt ze hoe er in het Friese terpenlandschap landschappelijk en stedenbouwkundig kan worden omgegaan met zeespiegelstijging.

In Sterk Water zoekt Nynke naar een manier om zeespiegelstijging als kans te zien, in plaats van als bedreiging. In haar scriptie onderzoekt ze de mogelijkheden om dankzij de toelaat van Waddenzeewater het land weerbaarder te maken tegen zeespiegelstijging door klimaatverandering.

Postma: ‘Door de bouw van de zeedijken kan de zee ons land niet meer betreden. Het gevolg is dat ons land niet langer kan worden opgeslibd door de Waddenzee: wat de zee duizenden jaren voor dit landschap heeft kunnen doen en waarom onze voorouders hier konden gaan wonen. Het gevolg van het ontbreken van deze natuurlijke landophoging is dat onze bodem en daarmee onze droge voeten niet meegroeien met de stijgende zeespiegel. Dit leidt tot de ontwikkeling van allerlei ernstige en dringende gevolgen, zoals verzilting, vernatting en een afgenomen kustveiligheid.’

Het doel van de scriptie van Postma is het op de maatschappelijke agenda zetten van het belang van zeespiegelstijging in Fryslân. ‘We hebben nu nog de tijd om na te denken over hoe we zouden kunnen omgaan met klimaatverandering.’ Het platform van de Leeuwarder Courant Awards is volgens Postma daar goed geschikt voor. Door stemmen te verzamelen kan het onderwerp van zeespiegelstijging in Fryslân meer aandacht krijgen.

Tot en met 6 juni kun je stemmen voor de publieksprijs. Via deze link opent het stemportaal. Klik op Sterk Water om een filmpje over het project te bekijken. Stem op dit project door op het hartje te drukken. Het winnende project wint een LC Award en een geldprijs. Stemmers kunnen een cadeaubon winnen.

Via deze link lees je het artikel in de Leeuwarder Courant. Noorderbreedte publiceert in de loop van dit jaar inhoudelijk over Sterk Water.

De uitslag wordt op dinsdag 8 juni in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden bekend gemaakt en is live te volgen via de website van de Leeuwarder Courant.