Hoe en wanneer participeer jij eigenlijk? Een uitnodiging om kleine stappen te zetten op de voor jou onontgonnen terreinen.

De letterlijke betekenis van het woord participatie is ‘actieve deelname’, het is daarom goed mogelijk dat je al lang participeert. Ook als je dat misschien niet zo noemt. En toch, op het gevaar af dat het streng klinkt: we participeren lang niet genoeg. We zijn het verleerd.

Gewoonte

Zowel in de verzorgingsstaat als in de huidige
neoliberale realiteit is samenwerken voor het collectieve belang geen
gemeengoed. We zijn het niet gewend. Als vanzelf pakken we minder
verantwoordelijkheid voor collectieve vraagstukken dan we kunnen.
Dat is logisch, nieuwe gewoontes aanleren kost tijd en aandacht.
Gelukkig hoeft participatie zelf niets nieuws te zijn. Je hoeft het wiel niet
uit te vinden. Om mee te doen hoef je niet de aanstichter
te zijn. Het nieuwe zit dus vooral in de gewoo…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.