Jaargang 2021 Nummer 3

Iedereen doet mee

In dit bonte herfstnummer verkennen we de kracht van solidariteit met planten, grutto’s en burgerinitiatieven. We nodigen je van harte uit om na te denken over participatie, in kleine én grote stappen. Wie goed luistert hoort dan de vele stemmen van betrokken partijen, sommige harder dan anderen, een enkele amper hoorbaar.