Op zichzelf is er niets mis met visvangst en -consumptie, met dieren houden en slachten, met ingrijpen in het landschap, vinden zelfs natuurbeschermers. Ten onrechte, meent filosoof en Nb-eindredacteur Maarten Meester.

‘Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn indien windmolenparken op zee worden gebouwd.’

Aldus sprak onlangs Peter van Dalen, Europarlementariër van de
ChristenUnie.
Als filosoof kijk ik met verbazing naar het stellige ‘en daarom’. Vallen er
geen radicaal andere conclusies te trekken uit de premisse dat vissers ‘de
oudste gebruikers van de zee’ zijn? Denk aan: en daarom wordt het nu tijd dat
zij vissen en andere zeebewoners eindelijk eens met rust laten.

Daarbij betwijfel ik als eerstejaars student milieu-natuurwetenschappen of de premisse zelf wel klopt. Vissers ‘de oudste gebruikers van de zee’? Volgens mijn studieboek is het leven op aarde hoogstwaarschijnlijk in water ontstaan. In de beginjaren van onze planeet, vanaf 4…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.