Zeggenschap geven aan dieren of het landschap: een nobel pleidooi, maar hoe pakt dat uit? Een bedreigde weidevogel als casus.

De grutto is al jaren rechtelijk beschermd, toch daalt de vogelstandWelk landschap is het beschermen waard?Weidevogelbeleid is te marginaal, slechts een ‘ecologisch stukje franje’

Eigenlijk zouden we met een gerust hart achterover moeten kunnen leunen. In het wild levende vogels hebben al lang rechten, op Europees en nationaal niveau. De Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn van de Europese Unie vereisen al enkele decennia dat de lidstaten vogels beschermen. Daar is geen woord Frans bij: voor het behoud van alle vogelsoorten moeten leefgebieden in stand worden gehouden dan wel hersteld.

Het paradepaardje dat
hieruit voortvloeide is Natura 2000, een netwerk van beschermde natuurgebieden
in de lidstaten. Nederland heeft de bepalingen uit de EU-richtlijnen vastgelegd
in de Wet natuurb…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €57,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.