Volgens antropologe Eelke Lenstra (28) laten wolven ons voelen waar onze omgang met de natuur wringt. De dieren lijken zich niets aan te trekken van de scheiding tussen cultuur en natuur. Herders, schapen en honden wezen haar op een toekomst waarin samenleven met de wolf mogelijk is.

Nu de natuur zo onder druk staat zou je denken dat we gezamenlijk vieren dat een sleutelsoort als de wolf na 150 jaar weer terug is. Temeer omdat we inmiddels weten wat zijn aanwezigheid kan betekenen voor natuurherstel. Wat veroorzaakt dan toch de grote polarisatie als het gaat om wolven? Als antropoloog in de dop wilde ik hier meer over weten.Daar ging ik met mijn koffertje naar het gebied waar zich in Nederland de meeste wolven bevinden: de Veluwe. Ik was vastberaden om drie maanden lang veldwerk te verrichten voor mijn afstudeeronderzoek. Ik ging onderzoeken hoe de terugkeer van de wolf menselijke en niet-menselijke relaties op de Veluwe verandert. Om dit te kunnen onderzoeken heb ik drie maanden lang samengeleefd en -gewerkt met allerlei mensen en nietmensen die op wat voor manier…