Tot 1969 was het Lauwersmeer een open overgang tussen zee en binnenwateren. Nu onderhandelen beheerders, natuurbeschermers en boeren opnieuw over de vraag of het water weer zouter moet worden.

Zout en zoet water in elkaar laten overlopen in het Lauwersmeer, een goed idee?Kans op verkitting maakt boeren voorzichtig: een foutje kan de grond voor altijd verstorenSluizen kunnen vaker open als het monitoringssysteem verbetert

‘Vroeger zag het waterpeil van de binnenwateren er zo uit’,

zegt Steven Verbeek, terwijl hij op een papiertje een sinusgolf tekent. Op en neer: ook de binnenwateren hadden hoog- en laagwater door de open verbinding met de Waddenzee. In de stad Groningen is dat terug te zien in het Hoge en Lage der Aa. Die twee kanten van een diep zijn op verschillende hoogtes gebouwd, om bij hoog- en laagtij schepen te kunnen lossen. ‘Later kwamen er sluizen en dijken bij en verdween de dynamiek’, vertelt de beleidsadviseur waterkwaliteit van Wetterskip Fryslan. Hij te…