Uit de aantekeningen van fictieve geo-etnograaf Otto van den Akker, die in 2033 de opdracht krijgt om verslag te doen van hoe bewoners van het Groninger landschap naar de toekomst kijken.

Marina Sulima is een kunstenaar uit Moldavië, wonend en werkend in Groningen. In Complicerende gronden introduceert Sulima een fictieve geo-etnograaf die op poëtische wijze schrijft over de toekomst van het noordelijke landschap. Poëtisch, maar niet neutraal tegenover wat er aan het gebeuren is. Zijn aantekeningen leggen de stemmen vast van fictieve inwoners uit de provincie Groningen. In plaats van praktische oplossingen of een utopisch toekomstbeeld voor te stellen, interpreteren deze notities op een vrije manier de huidige en mogelijk toekomstige problemen van het noordelijke landschap en zijn ruggengraat, de bodem.

30 september 2033

TERWIJL IK MET DE TREIN DE PROVINCIE DOORKRUIS, KAN IK NIET ANDERS DAN VASTSTELLEN DAT NAAST REGENWATER, WIND EN GEOLOGISCHE TIJD, DE KRACHT VAN …