Waddencorrespondent Tjesse Riemersma las de problemen van vandaag over het bestuur van de Wadden terug in een boek van 46 jaar geleden.

In dertig jaar kun je een hoop bereiken. Het is 2020 als de bij het Wad betrokken overheden, beheerders en belangenorganisaties in de Agenda voor het Waddengebied 2050 een paradijselijk toekomstbeeld schetsen. ‘In 2050 is de Waddenzee een rijke zee die bruist van het leven.’ Het water is schoon, helder en de bodem zit vol met wormen. Kenmerkende vissoorten kunnen er weer terecht, voor vogels is er alle gelegenheid om te foerageren en broeden. Vissers hebben minimale bijvangst en bezoekers kunnen voluit wadlopen zonder de bijzondere natuur te verstoren. Van gas- en andere delfstoffenwinning is geen sprake meer en de havens hebben zich ontwikkeld tot centra van innovatie op het gebied van circulaire economie, hernieuwbare energie en nature based solutions.

Wat ik lees: …