In 1982, 1995 en 2015 brachten  Groningse ecologen en hydrologen Jan Bakker, Henk Everts, Ab Grootjans en Piet Schipper de vegetatieontwikkelingen in heel het Drentsche Aa-gebied in kaart. Op basis van die feiten maken ze nu de balans op. Hoe heeft de natuur zich afgelopen vijfendertig jaar ontwikkeld en wat leert dat ons voor de toekomst?

In het decembernummer brengt Noorderbreedte een overzichtsartikel over de natuurontwikkeling in het hele Drentsche Aa-gebied dat gebaseerd is op een uitgebreid rapport. In deze eerste aflevering van de rubriek 35 jaar Drentsche Aa richten we ons op een deel van het onderzoek dat gaat over het Rolderdiep. Per deel zijn storymaps gemaakt, dit zijn virtuele kaarten waarin de natuurontwikkeling zichtbaar wordt. De volgende storymaps gaan over het Gastersche Diep, het Eexterveld en de benedenloop. Begin 2023 volgen nog drie storymaps over het hele beekdal van de Drentsche Aa met als thema ‘schoon water’, ‘CO₂-emissies’ en tot slot de belangrijkste conclusies na 35 jaar natuurherstel. De storymaps zijn gemaakt door Niels Grootjans en Jeroen Tolsma. Op Landschap In Detail kun je zien hoe ze de berg wetenschappelijke bevindingen ombouwden tot een fraaie wandeling zodat je vanuit je luie stoel kunt meegenieten en de feiten tot je kunt nemen.

Het Rolderdiep

Tijdens de interactieve wandeling langs het Rolderdiep ontdek je dat er afgelopen decennia in dit deelgebied flink wat maatregelen zijn genomen, waardoor de natuur aardig is hersteld. Dat goede nieuws ervaar je als wandelaar doordat je per perceel kunt meekijken – via foto’s, kaarten en overzichten, naar de vegetatie. Daarnaast brengen de storymaps in beeld wat er in de omgeving veranderde. Beeklanden werden jaar-in-jaar-uit gemaaid en als dat allemaal niet genoeg hielp werden er sloten dichtgegooid of werd de bovenlaag zelfs afgeplagd. Je kunt precies volgen hoe de vegetatie daarop reageerde. 

Maar niet alleen het natuurherstel beïnvloedt de natuur, ook veranderingen op de landbouwpercelen doen zich gelden. De meststromen en de gewasbeschermingsmiddelen blijken soms een-op-een een lelijke streep te trekken door de natuurresultaten. Vooral de mesttoevoer blijkt de laatste jaren negatieve gevolgen te hebben. De teruggekeerde soorten maken soms rechtsomkeer. Tijdens je wandeling kun je de nieuwe mestsilo’s op de hogere esgronden zien verschijnen na een beleidswijziging. De vegetatie langs de beek reageert er bijna direct op – en niet ten goede. 

Wandel in deze rubriek, aan de hand van een virtuele kaart, zeven keer digitaal door de Drentsche Aa en volg hoe de vegetatie zich in 35 jaar heeft ontwikkeld. Lees de komende zes verhalen hier.