In het park van Oldeberkoop met Openstal. Een kunstroute dat elk jaar gehouden wordt. Deze uit 2014.

Fred Emmerig, Sneek