Alex Kemman fotografeert de groene routes waarlangs dieren en planten zich verplaatsen en verspreiden van Nederland tot Italië. Zijn foto's laten ons anders kijken naar onze omgeving.

De natuur kent geen grenzen. Herten doen niet aan grondbezit en vleermuizen zijn niet nationalistisch. Terwijl wij proberen te beslissen wie recht heeft op welk stukje grond, trekt de natuur haar eigen paden die grillig het landschap doorsnijden. Deze staan in een sterk contrast met de strakke obstructies van snelwegen, verkaveling en dijken.

De Europese Green Deal is een ambitieus plan voor een nieuw Europa. Lucht, grond, energie, voedsel, industrie: het zijn allemaal domeinen waar grote veranderingen worden ingezet. Het einddoel? In 2050 moet de Europese Unie klimaatneutraal zijn.
Onderdeel van die Green Deal zijn ‘ecocorridors’, verbindingsroutes waarlangs dieren en planten zich kunnen verplaatsen en verspreiden. De plannen getuigen van een nieuw respect voor de natuur die decennialang ondergeschikt was aan de jacht op economische vooruitgang.
Boeren en industrie moeten weliswaar inleveren, maar de routes hebben ook economische voordelen: natuurreservaten komen met elkaar in verbinding, waardoor biodiversiteit wordt versterkt, hetgeen weer positief uitwerkt op de CO2-balans. Bovendien wordt de natuur beter uitgerust voor aanpassingen aan een veranderend klimaat.

In Green Veins of Europe volgt fotograaf Alex Kemman een mogelijke ecocorridor van Nederland naar Italië. Die loopt dwars door landsgrenzen heen en omvat verschillende concrete verbindingsroutes. De foto’s zijn telkens kleine verhalen van harmonie én frictie, op het grensvlak van mens en natuur, en laten ons anders kijken naar onze omgeving. Kemman is cultureel antropoloog en criminoloog, geïnteresseerd in ontwikkeling en macht. Zijn serie is een doorlopend project waaraan hij de komende jaren verwacht door te werken.

De inzet van halfwilde Camarguepaarden is een natuurlijke manier om land te beheren en te diversifiëren en maakt handig gebruik van hun graas- en sporenpatronen. Camargue, Frankrijk.
Deze vleermuisbrug moet de impact van wegen verminderen zodat vleermuizen veilig kunnen oversteken, al blijkt uit onderzoek dat ze niet erg effectief zijn. Neronde, Frankrijk.
Beuken en eiken worden geplant om het Palatijnbos te diversifiëren en het aantal pijnbomen te verminderen. De Noordelijke Vogezen in Frankrijk en het Pfälzerwald in Duitsland vormen een grensoverschrijdend ecologisch netwerk. Er worden veel ingrepen gedaan om de mobiliteit van soorten mogelijk te maken. Pfälzerwald, Duitsland.
Rivieren, zoals deze Verzasca-rivier, vormen natuurlijke ecocorridors. Indamming en andere menselijke activiteiten zoals toerisme kunnen dit echter beperken. De verschillende belangen vormen een delicaat evenwicht. Verzasca, Zwitserland.
Dit apparaat heeft een sensor en maakt, als het een auto signaleert, een geluid om dieren langs de weg af te schrikken. De hoop is daarmee te voorkomen dat er Marsicaanse bruine beren verongelukken, aangezien er nog slechts zo’n vijftig beren over zijn. Abruzzo, Italië.

Courtesy Inland Stories Group. Met dank aan Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, European Journalism Fund, Postcode Loterij Fonds en Message in a Photo.

In deze rubriek spiegelt Noorderlicht-curator Wim Melis de thema’s in Noorderbreedte aan gebeurtenissen en plekken elders.