Bert Nijmeijer bezocht het Schuilingcongres en fietste met honderd aardrijkskundeleraren en geografen het Bargerveen in.

Roelof Schuiling (1854-1936), geboren in Annen, leraar aardrijkskunde op de Rijkskweekschool en de HBS in Deventer en grondlegger van het aardrijkskundeonderwijs in Nederland, zal niet hebben vermoed dat er lang na zijn overlijden een congres naar hem zou worden vernoemd, en dat er op 21 juni 2023, de langste dag van het jaar, ruim honderd aardrijkskundeleraren en geografen in zijn naam bijeen zouden zijn op het Sportlandgoed in Zwartemeer, om het een dag lang te hebben over hoogveenherstel in het Bargerveen.Maar het is zo. In een met authentiek landbouwgereedschap – een eg, een paardenkar – en schrootjes gedecoreerde zaal luisteren de congresgangers naar sprekers die het onderwerp van alle mogelijke richtingen aanvliegen: de toekomst van het Bargerveen, de stikstofdepositie, het water…