In de levendige diskussie, die in de laatste jaren tussen landbouw enerzijds en natuur en landschap anderzijds plaats vindt, staan agrariërs zich er graag op voor, dat zij het zijn die het landschap gemaakt hebben.