Nota Waddenzee Tracé A-D Op 17 februari j.1. is weer eens gebleken hoe sterk de eventuele inpoldering van buitendijkse gronden, kwelders en slikvelden aan de Friese noordkust de gemoederen in Friesland bezig houdt.
Trefwoorden